Bağlantıları atla

Termometre Kalibrasyon Eğitimi

Dijital Termometre Kalibrasyonu Uzmanlık Eğitimi

Eğitimin Amacı

Sensör ve gösterge üniteleri bir arada olan dijital ve analog sıcaklık ölçerlerin birlikte, sistem halinde kalibrasyonlarının yapılmasını ele alan eğitim, kalibrasyonlarının yapılması, belirisizliklerin hesaplanması ve sonuçların dökümante edilmesi kapsamında katılımcıları bilgilendirmeyi amaçlayan uygulamalı bir eğitimdir.

Eğitim Süresi

1 gün

Katılımcılar

Eğitim, sensör ve gösterge bağlantılı sistemlerin kalibrasyonlarının yapılması sonuçların dökümante edilmesi ve bu konuda uygulamaya yönelik prosedür ve talimat hazırlanması açısından eğitime ihtiyaç duyan ve bu alanda görev alacak olan katılımcılara yönelik yönelik olarak tasarlanmıştır.

Gerekli Ön Bilgiler

Tüm uygulamalı kalibrasyon uzmanlık eğitimlerinde olduğu gibi bu eğitim için de katılımcıların genel olarak kalibrasyon, izlenebilirlik, kalibrasyon dökümantasyon sistemi, ölçüm belirsizlikleri gibi konularda fikir sahibi olmaları eğitimin kolay kavranabilmesi açısından önem taşımaktadır.

Eğitim Gereçleri

Tüm uygulamalı kalibrasyon uzmanlık eğitimlerinde olduğu gibi bu eğitim için de katılımcıların eğitimde kullanmak üzere beraberlerinde bir hesap makinası getirmeleri gerekmektedir.

Katılımcı Sayısı

Uygulamalı eğitimlerde eğitimin verimliliği açısından katılımcı saysının max. 6 kişiyi geçmemesi önerilmektedir.

Belgeler

Eğitim sonunda yapılacak olan yazılı sınav sonuçlarına göre, sınavda başarı gösteren katılımcılara “Başarı Sertifikası”, diğer katılımcılara ise “Katılımcı Sertifikası” düzenlenir.

Eğitmenler

Kalibrasyon Eğitimleri, eğitmenlik geçmişlerinin yanı sıra, kalibrasyon sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve kalibrasyonların yapılması konularında en az üç senelik geçmişe sahip olup, kalibrasyon sistemlerinin kalite yönetim sistemleri gereksinimleri ile uyum içinde kurulabilmesi, işletilebilmesi ve denetlenebilmesi konularında bilgi ve tecrübeye sahip uzmanlarımız tarafından verilirler.