Bağlantıları atla

Isılçift Kalibrasyon Eğitimi

Isılçift – Termokupl – Kalibrasyonu Uzmanlık Eğitimi

Eğitimin Amacı

Göstergelerinden ayrı olarak kalibre edilmek istenen sensörler tiplerine bağlı olarak değişiklik gösteren çalışma prensipleri doğrultusunda değişen kalibrasyon metodları kullanılarak kalibre edilirler.

Isılçift olarak da adlandırılan Termokupl’ların göstergelerinden ayrı olarak kalibre edilmesine, sonuçların belirsizlik hesapları ile kalibrasyon sertifikası halinde dökümante edilmesine yönelik olarak tasarlanmış olan uygulamalı eğitim, termokupl kalibrasyonu konusunda katılımcıları bilgilendirmeyi amaçlamaktadır..

Eğitim Süresi

1 gün

Katılımcılar

Eğitim, tek başına termokupl’ların kalibrasyonlarının yapılması sonuçların dökümante edilmesi ve bu konuda uygulamaya yönelik prosedür ve talimat katılımcılara yönelik yönelik olarak tasarlanmıştır.

Gerekli Ön Bilgiler

Tüm uygulamalı kalibrasyon uzmanlık eğitimlerinde olduğu gibi bu eğitim için de katılımcıların genel olarak kalibrasyon, izlenebilirlik, kalibrasyon dökümantasyon sistemi, ölçüm belirsizlikleri gibi konularda fikir sahibi olmaları eğitimin kolay kavranabilmesi açısından önem taşımaktadır.

Eğitim Gereçleri

Tüm uygulamalı kalibrasyon uzmanlık eğitimlerinde olduğu gibi bu eğitim için de katılımcıların eğitimde kullanmak üzere beraberlerinde bir hesap makinası getirmeleri gerekmektedir.

Katılımcı Sayısı

Uygulamalı eğitimlerde eğitimin verimliliği açısından katılımcı saysının max. 6 kişiyi geçmemesi önerilmektedir.

Belgeler

Eğitim sonunda yapılacak olan yazılı sınav sonuçlarına göre, sınavda başarı gösteren katılımcılara “Başarı Sertifikası”, diğer katılımcılara ise “Katılımcı Sertifikası” düzenlenir.

Eğitmenler

Kalibrasyon Eğitimleri, eğitmenlik geçmişlerinin yanı sıra, kalibrasyon sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve kalibrasyonların yapılması konularında en az üç senelik geçmişe sahip olup, kalibrasyon sistemlerinin kalite yönetim sistemleri gereksinimleri ile uyum içinde kurulabilmesi, işletilebilmesi ve denetlenebilmesi konularında bilgi ve tecrübeye sahip uzmanlarımız tarafından verilirler.