Bağlantıları atla

Genel Metroloji ve Kalibrasyon Eğitimi

Metroloji ve Kalibrasyon Bilgilendirme Eğitimi

Eğitimin Amacı
“ISO 9000 Kalite Güvence Standartlarında kalibrasyon” konusu’nun ele alındığı bu eğitim ISO 9000 kalite güvence standartları mantığı içinde Kalibrasyon ve Metroloji ilişkisini ortaya koyarak firmalarda başlatılacak ve yürütülecek olan kalibrasyon çalışmalarında temel teşkil edecek olan bilgilerin aktarılmasını amaçlayan bir bilgilendirme eğitimidir.

Eğitim kalibrasyonların yapılış biçimlerini ele almaz.

Uygulamalara ve/veya sistem takibine geçilmeden önce oluşması gereken” kalibrasyon” mantığının oluşturulması ve kalibrasyonlara yönelik yönetim, değerlendirme ve takip çalışmaların altyapısının hazırlanması amacı ile genel bilgiler üzerine kurulmuştur.

Eğitim Süresi

1 gün

Katılımcılar

Eğitim, kalibrasyon sisteminin kurulması, işletilmesi ve takibinden sorumlu olacak katılımcılara yönelik olarak tasarlanmıştır.

Gerekli Ön Bilgiler

Bu eğitim için herhangi bir ön bilgi gereksinimi yoktur.

Katılımcı Sayısı

5 – 10 kişi

Belgeler

Eğitime katılanlara Katılımcı Sertifikası düzenlenir..

Eğitmenler

Kalibrasyon Eğitimleri, eğitmenlik geçmişlerinin yanı sıra, kalibrasyon sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve kalibrasyonların yapılması konularında en az üç senelik geçmişe sahip olup, kalibrasyon sistemlerinin kalite yönetim sistemleri gereksinimleri ile uyum içinde kurulabilmesi, işletilebilmesi ve denetlenebilmesi konularında bilgi ve tecrübeye sahip uzmanlarımız tarafından verilirler.