Bağlantıları atla

Basınç kalibrasyon Eğitimi

Manometre Vakummetre Kalibrasyonu Uzmanlık Eğitimi

Eğitimin Amacı

Manometre, Vakummetre kalibrasyonlarının yapılması ve sonuçların kalibrasyon belirsizlikleri ile birlikte dökümante edilmesi amacı ile katılımcıları Manometre kalibrasyonları konusunda bilgilendirmeyi amaçlayan uygulamalı bir eğitimdir.

Eğitim Süresi

1 gün

Katılımcılar

Pozitif ve Negatif basınç ölçerlerin kalibrasyonlarının yapılması ,sonuçların dökümante edilmesi, kalibrasyon belirsizliklerinin hesaplanması ve bu konuda uygulamaya yönelik prosedür ve talimatların hazırlanması açısından bilgiye ihtiyaç duyan ve bu alanda görev alacak olan katılımcılara yönelik olarak tasarlanmıştır.

Gerekli Ön Bilgiler

Tüm uygulamalı kalibrasyon uzmanlık eğitimlerinde olduğu gibi bu eğitim için de katılımcıların genel olarak kalibrasyon, izlenebilirlik, kalibrasyon dökümantasyon sistemi, ölçüm belirsizlikleri gibi konularda fikir sahibi olmaları eğitimin kolay kavranabilmesi açısından önem taşımaktadır.

Eğitim Gereçleri

Tüm uygulamalı kalibrasyon uzmanlık eğitimlerinde olduğu gibi bu eğitim için de katılımcıların eğitimde kullanmak üzere bir hesap makinası getirmeleri gerekmektedir.

Katılımcı Sayısı

Uygulamalı eğitimlerde eğitimin verimliliği açısından katılımcı saysının max. 6 kişiyi geçmemesi önerilmektedir

Belgeler

Eğitim sonunda yapılacak olan yazılı sınav sonuçlarına göre, sınavda başarı gösteren katılımcılara “Başarı Sertifikası”, diğer katılımcılara ise “Katılımcı Sertifikası” düzenlenir.

Eğitmenler

Kalibrasyon Eğitimleri, eğitmenlik geçmişlerinin yanı sıra, kalibrasyon sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve kalibrasyonların yapılması konularında en az üç senelik geçmişe sahip olup, kalibrasyon sistemlerinin kalite yönetim sistemleri gereksinimleri ile uyum içinde kurulabilmesi, işletilebilmesi ve denetlenebilmesi konularında bilgi ve tecrübeye sahip uzmanlarımız tarafından verilirler.